> junta directiva
President …..José Julio Cano Ridruejo
Sots-president…..Josep Segura Martí
Secretari…..Joan Llopis Masana
Vocal .....Lorenzo Barragán González
Vocal.....Alfons Barrué Jané
Vocal .....Dolores Uceda Pedrosa
Vocal.....Miguel Catalán Romero
Vocal .....Juan Antonio Tenllado Hurtado
Vocal.....Mª Rosa Durán Piñero
Vocal .....Sara Muñoz Uceda
Vocal .....Esther Vargas Gallardo

> direcció
camp municipal torre roja

> telèfons de contace
tel.936 372 588 fax.936 581 757

> e-mail
cbvila@beisbolviladecans.com

> contacta amb nosaltres